Kogukonnaaed Paidesse?

1. oktoobril kell 12 toimub Paide kogukonnakeskuse hooaja avamisüritus.

Muuhulgas toimub Wabalinna projekti raames (“Eluruumi” töögrupp) üks töötuba või arutelu teemal “Kogukonnaaed ja aiajagamine Paides”.

Kogukonnaaia kogemusest Tallinnas ehk Katlaaiast tuleb rääkima Triin Pokk (vt lähemalt linke allpoolt) . Tallinnas on tõepoolest käivitunud kogukonnaaia projekt ja kindlasti oleks ka Paidel sellest üht-teist õppida. Hea oleks, kui kohale tuleks ka need inimesed, kes oleksid huvitatud millegi samasuguse või siis ka nn aiajagamise projekti käivitamisest Paides.

Kogukonnakeskuse hooaja avaüritus algab kell 12 ja kestab ilmselt 4-5 tundi (õhtul kell 19 on muide Spordihallis “Paide 720 juubelikontsert”). Selle aja sisse mahub ka kogukonnaaia ettekanne ja arutelu. Palun andke teada, kui olete huvitatud selles osalemisest või kui teil on juba ette küsimusi või ettepanekuid (rainer@weissenstein.ee).

Rubriigid: Toit, Üldine | Kommenteeri

Wabalinna 6 kuud

9. septembril toimus Wabalinn Paide projekti avaüritus. Tutvustasime projekti ja kuulasime külaliste ettekandeid. Eva Truuverk rääkis TeemeÄra kogemusest, Piet Boerefijn Toidupangast, Kristjan Jansen kgoukonnarahadest Ladina-Ameerika näitel ja Henri Laupmaa TransitionTowns võrgustikust. Fotosid ettevõtmisest näeb siit ja videoid siit.

Koos eelneva kolme ettevalmistava koosolekuga saime kirja valdkonnagruppide koosseisud, mis on sellised:

Eluruum (ehitus, muinsuskaitse, haljastus, aiapidamine) – Heli Aade, Karen Klandorf, Argo Loo, Helmut Kristal, Meelis Suurkaev
Liikumine (transport, jalgsiliikumine) – Valev Väljaots, Mart Mikson, Helmut Kristal, Piret Sapp
Vägi ja väetis (energia- ja materjaliringlus) – Henri Laupmaa, Argo Loo, Mart Mikson, Kadri Roosi, Helmut Kristal, Edgar Špongolts, Katrin Aesma
Väim ja keha (kultuur, haridus, seltsielu, kodanikualgatus, sport) – Siiri Taimla, Argo Loo, Mart Mikson, Rein Tolsting, Kadri Roosi, Piret Sapp
Ettevõtlikkus (ettevõtlus, isehakkamasaamine) – Mart Mikson, Karin

Mis nüüd edasi? Projekti mõte on selles, et igale valdkonnagrupile on eraldatud oma eelarve. Iga grupp otsustab ise kuidas seda kasutada – kas palgata selle valdkonna kaardistamiseks ja lahenduste otsimiseks eksperte, korraldada valdkonda tutvustavaid avalikke üritusi või arendada selle valdkonna ideid muul viisil kaasates kohalikke elanikke ning omavalitsust.

Nii et iga grupi liige või teised, kes tahaksid mingis valdkonnas ideid välja käia ja leida kaasamõtlejaid – võtke minuga ühendust ja pakkuga välja edasisi tegevusi. Kokkusaamisteks, koosolekuteks, loenguteks jms-ks on pakkuda tasuta Paide kogukonnakeskuse saal (Tallinna tn 11).

Projekti koordineerijaks olen mina (rainer@weissenstein.ee), mis tähendab et oleks hea kui gruppide planeeritavad tegevused jõuaksid ka minuni, siis on võimalik tagada et ei tegeleta üksteisega kattuvate või segavate ettevõtmistega. Vajadusel loome kõigile projektis osalejatele ühise meililisti või mõtleme muudele lahendustele (näiteks CommunityTools).

Nii et paneme asja käima, aega on nüüd kuus kuud, kuni juunikuuni 2012! :) Kel on tahtmist oma või teiste häid ideid hakata ühiselt Paide linnas ellu viima, siis just selleks on see projekt mõeldud.

Rubriigid: Projekt | Kommenteeri

Joonistusi Wabalinna avamisest

Mõned JoonMeedia joonistused Wabalinnast ja Kolmkõlast:

“Kogukondlikud algatused 3kõla festivalil Paides 9.-11.09
Paides toimus seitsmendat korda vabatahtlikus korras festival 3kõla. Festivali ajal astusid üles, lugesid luulet, pidasid vestlusõhtuid, näitasid ja rääkisid oma kunstist kultuuritegelased, keda Paides muidu ei näe. Tähelepanuväärne on Paidest pärit kultuuritegelaste osakaal. Sellel festivalil näiteks Mihkel Ilus, Tiiu ja Tiit Kiik, Kaido Kirikmäe, Ans Anduri liikmed.

Seekordsel festivalil tutvustati põhjalikult vabasektori tegevusi arendavat ettevõtmist Wabalinn. Poole aastaga üritatakse jõuda reaalsete ideedeni, mis muudaksid Paide linnaelu kogukondlikumaks ja kestlikumaks. Muuhulgas hakatakse järjepidevalt ilmutama Kogukonnaelu arenguid kajastavat ajalehte KoosOlek ning käibel on oma kogukonna raha P.A.I. Kogukonnaelu arengutest täpsemalt saab lugeda nende kodulehelt http://weissenstein.blogspot.com/p/koosolek.html.”
Rubriigid: Üldine | Kommenteeri

Wabalinna avamine

Sel nädalalõpul, 9-11 septembril toimub Wabalinn paide festival “Kolmkõla”. Festivali kava, info esinejatest, uudised, ka ingliskeelne ülevaade jms on üles pandud festivali kodulehele http://festival.weissenstein.ee

Festival algab reedel kell 10.30 rongkäigu või paraadiga kogukonnakeskuselt keskväljakule. Kätte on anda plakateid, lippusid jms – nii et kõik, kes soovivad kaasa jalutada on teretulnud u kella 10 paiku kogukonnakeskuse hoovi (Tallinna tn 9 ja 11). Rongkäigus osalevad ka welopargi rattad, mis pargitakse seejärel keskväljakule. Ka kõik vabatahtlikud welotajad on oodatud.

Keskväljakule on pandud üles festivali telk, kus saab festivali infot (KoosOlek, piletid jms). Selle kõrvale pargitakse welod, mida saab päeva jooksul nii P.A.I.de kui eurode eest laenutada. Vabatahtlike olemasolul toimub ka väike weloperfomance (andke teada, kes soovib osaleda – osalemine ei nõua isegi jalgrattal sõitmise oskust :)).

Seejärel, kell 11.30 kuni 14 toimub Paide raekojas Wabalinna projekti avaüritus, mille kava on selline:

Kell 11.30 Avasõnad (Paide linnapea Kaido Ivask)
Kell 11.40 Wabalinna projekti tutvustus (Rainer Eidemiller)
Kell 11.50 Eva Truuverk (TeemeÄra);
Kell 12.15 Piet Boerefijn (Toidupank);
Kell 12.40 Madle Lippus (Uue Maailma Selts);
Kell 13.05 kogukonnarahadest mujal maailmas Kristjan Jansen;
Kell 13.30 räägib TransitionTowns võrgustikust Henri Laupmaa, võimalusel toimub ka videoülekanne TT asutajatelt Inglismaalt;
Kell 13.55 Wabalinna projekti ja Kolmkõla festivali avamine (Rainer Eidemiller, Leho Rubis, Kaido Kirikmäe).

Avaüritus on täiesti vaba ja avatud kõigile. Asja mõte ongi selles, et anda inimestele võimalus oma ideid välja käia, leida kaasamõtlejaid ja head ideed ühiselt ellu viia – seda nii avaüritusel kui sellele järgneva 6-kuulise Edit HTMLprojekti käigus. Wabalinna projektist lähemalt http://blogi.weissenstein.ee

Kell 14 saab keskväljakul maitsta taimetoidusnäkke, ka selle tarbeks on hea P.A.I.d kaasa võtta :) Samal ajal saab keskväljakul suurelt LED-ekraanilt vaadata filmi “In Transition” (eestikeelsete subtiitritega), mis on seotud Wabalinna projekti sisuga.

Väga on oodatud kõik need, kes sooviksid vabatahtlikena festivali toimumisele kaasa aidata, sh osalema öistel geriljareklaamiüritustel. Lähemalt: http://festival.weissenstein.ee/postitused/

Kohtumiseni 9-11

Rubriigid: Üldine | Kommenteeri

Wabalinna kolmas ettevalmistav koosolek

26.  augustil (reedel) algusega kell 17.30 toimub wabalinna kolmas ja viimane ettevalmistav koosolek. Paneme lõplikult paika 9. septembri avaüritusega seonduva ja ka valdkonnagrupid.

Vaata ka festival.weissenstein.ee

Rubriigid: Üldine | 1 kommentaar

Wabalinna teise ettevalmistava koosoleku mõtted

28. juunil toimus kogukonnakeskuses teine koosolek, mille eesmärgiks oli valmistada ette projekti “Wabalinn Paide” põhiosa, mis saab alguse 2011 septembris.

Jätka lugemist

Rubriigid: Üldine | Kommenteeri

Wabalinna ettevalmistav koosolek2

Juunikuus jätkame mais alustatud projekti “Kogukondlik ja kestlik Paide” või lühinimega “Wabalinn Paide” ettevalmistamisega (vt projekti kohta eelmist postitust).

Jätka lugemist

Rubriigid: Üldine | Kommenteeri

Kogukondlik ja kestlik Paide

2. mail allkirjastasid Ühendus Weissenstein ja Kodanikuühiskonna Sihtasutus toetuslepingu, mille alusel toetatakse projekti “Kogukondlik ja kestlik Paide” kokku 10 700 euroga.

Projekt algab mais 2011 ja kestab 12 kuud. Projekti eesmärk on kodanikualgatuse ja avaliku võimu vahelise koostöö kaudu töötada välja visioon ja tegevuskava Paide

kujundamiseks loodus- ja elukeskkonda säästvamaks ning elujõulisema ja ettevõtlikuma kogukonnaga linnaks.

Jätka lugemist

Rubriigid: Üldine | 9 kommentaari

Looduskapitalism

Kujutage ette, et te satuksite orjandusliku turumajanduse aega – ükskõik kas vanasse Rooma impeeriumi või siis kodusõja-eelsesse Ameerikasse – ja te peaksite selle ajastu majandusgurudele selgeks tegema, et majandus võib õitseda ka siis, kui kõik töölised saavad oma töö eest õiglast palka. Meile tundub see ju iseenesestmõistetavana. Me ju näeme, et see toimib. Tolleaegsed ärimehed ja ilmselt ka riigimehed naeraksid teid aga välja. Nende silmis oli loomulik, et üks suur ressurss – inimtööjõud – peab olema suures osas tasuta käes. See oli ju esmapilgul lõpmatu ressurss. Kogu majanduskasv (näiteks vanas Roomas) oligi ju sellele üles ehitatud, et seda ressurssi aina uutest piirkondades ammendada. Tegelikult ei olnud roomlaste sõjad midagi muud kui nn energiasõjad, kus eesmärgiks oli just seesama näiliselt ammendamatu ning tasuta inimressurss.
Jätka lugemist

Rubriigid: Üldine | 1 kommentaar

Raha, paralleelraha ja P.A.I. – slaidid

Veidi 16. juunil tehtud esitlusest Paide kohalikust “rahast” P.A.I.

Allpool on mõned slaidid sellest, põhiliselt animatsioone sisaldavad slaidid on välja jäetud.

Kui esitlus kuidagimoodi kokku võtta, siis ehk selliste punktidena:

Jätka lugemist

Rubriigid: Rahandus | Kommenteeri

Majanduskasv, areng või „hea olu“?

(säästva ja kogukondliku arengu teemaline arvamussari Järva Teatajas)

Majanduslangus ja majanduskasv – näib nagu oleksime kogu aeg nende kahe valiku ees. Euro kasutuselevõtu aruteludes on oluline koht Eesti ja EL liikmesriikide majandusnäitajate võrdlustel, mille järgi Eestil näib minevat suurepäraselt. Kui ainult veel veidi pingutada SKP-ga ning inflatsiooninäitajaga. Eelarvekärped, maksulaekumised jne. Me elame tegelikult totaalselt rahakeskses mõtteviisis. Kogu meie elu mõõdetakse kas kroonides või eurodes ning kui need kõiguvad, siis näib et väljavaated on kehvad. Jätka lugemist

Rubriigid: Hetkeolukord, Rahandus | 2 kommentaari

Permakultuuri loeng Paides

26. mail (kolmapäeval) kell 17.30 kuni 19 toimub Paide kogukonnakeskuses (Tallinna tn 11) loeng permakultuurist. Lektoriks on Nele Tõniste.  Osalemiseks palun registreerida meiliaadressil rainer@weissenstein.ee või telefonil 5087217. Osalustasu on 50 krooni.

Jätka lugemist

Rubriigid: Toit | Kommenteeri

Kohalik konkurentsivõime ja kogukondlik mõtlemine

Panen siia tänases Järva Teatajas ilmunud artikli (veidi pikemalt, kui lehte sai):

Rimi lihaskandaal on tekitanud tõsiselt küsimuse, et kas ja miks peaks eelistama kohalikku toodangut. Esmapilgul võib tunduda, et kohalikule toodangule turueeliste andmine on vastuolus Euroopa Liidu ühe peaeesmärgiga – kaupade ja teenuste vaba liikumisega, mille põhimõte on, et ühendusesiseselt ei tohi seada mittekohalikule toodangule ja teenusele piiranguid võrreldes kohalikuga. Mis tähendab, et kui mittekohalik toodang on odavam, siis tuleks lasta turul vabalt toimida ja odavamal võõrtoodangul võidutseda. Tegelikult on küsimus aga selles, kas selliselt ikka võimaldatakse võrdseid konkurentsitingimusi või on tegemist varjatud ja põhjendamatu konkurentsieelisega. Tihtipeale on sissetoodud toodangut doteeritud tunduvalt rohkem kui kohalikku või on selle valmistamisel kasutatud ebaeetiliselt odavat tööjõudu, mistõttu konkurentsitingimused on kohaliku kahjuks moondunud. Kuid asi pole üksnes selles.

Jätka lugemist

Rubriigid: Hetkeolukord, Rahandus, SKK, Toit | 4 kommentaari

Itaallased võtsid euro kõrval käibele oma raha

Ajal, mil Eesti üritab eurole üle minna, loodavad itaallased majandussurutise tingimustes kohalikku väiketootmist toetada oma raha kasutuselevõtuga.  Kui itaallastelt küsida, mis on ŠCEC, kehitab enamik nõutult õlgu. Bolognas arvuti riistvara müüv ettevõtja Marcello Rossi teatab aga rahulolevalt: «ŠCEC on Šolidarietà ChE Cammina,» ja võtab taskust välja raha meenutavad värvilised paberid. Rossi, kes on ka ühingu Arcipelago ŠCEC (ŠCECi Saarestik) Emilia Romagna maakonna keskuse president, selgitab, et ŠCEC on n-ö sooduskupong, mille eesmärk pole raha asendada, vaid seda täiendada.

Jätka lugemist

Rubriigid: Rahandus | Kommenteeri

Kohalik raha?

NB! Paide oma “raha” P.A.I. kohta, mis anti välja 1. mail 2010. a, loe lähemalt siit: http://www.weissenstein.ee/news.php?cod=747

EV rahaseadus lubab maksevahendina kasutada ainult Eesti krooni (RS § 3), mis tähendab et kohaliku raha väljaandmine ei ole lubatud. Maksevahendina on faktiliselt kasutusel aga ka muud finantsvahendid, sh näiteks voucherid või kinkekaardid. Tegemist on võlaõigusseaduse §-s 917 nimetatud väärtpaberitega (enamasti §-s 918 nimetatud esitajaväärtpaberitega), mille põhitunnuseks on see, et väärtpaberi eest on õigus saada ainult kindlat kaupa või teenust, st väärtpaber ei ole üldkäibes. Selliste väärtpaberite väljastamise kohta piirangud puuduvad, st et väljastajaks võib olla nii eraisik, MTÜ kui ka kohalik omavalitsus.
Rubriigid: Rahandus | 4 kommentaari

Kohalik mahetootmine ja Paide Kaubahoov

Vaatamata mahetoodangu kasvavale populaarsusele maailmas (üle 200 000 tootja,  käive u 500 miljardit Eesti krooni), ei ole see majandusvaldkond Eestis täit hoogu sisse saanud, peamiselt ei ole mahetootjatele just töötlemine ja turustamine järele jõudnud.

Jätka lugemist

Rubriigid: Toit | 7 kommentaari

Igasugust noppimist

Lugesin mõningaid greenbangi artikleid ja tekkis tahtmine mõningaid ideid siingi jagada.

Mida post-tarbimisühiskonnas hakata peale supermarketitega? Õigemini nende hoonetega, hallidega? Üks idee on kasutada neid kasvuhooneteks. Ilmselt peeti silmas selliseid galeriiga ehk klaaskatusega hooneid aga mõte on hea. Juba praegu saaks sinna ilutaimede asemel istutada juurvilja, mida sealsamas tegutsev ökopood või –kohvik ka kasutada saaks.
Jätka lugemist

Rubriigid: Üldine | Kommenteeri

Linnakogukonnad – trendikalt loomulik eluviis

Panen siia ühe loo, mis võetud Maailmakohviku blogist:

23. märtsi Maailmakohvikus oli teemaks linnakogukonnad:

Mis on linnakogukondade tekke põhjused? Kas linnakogukond tähendab elu võimalikkust linnas? Millist tähendust loob linnakogukonnas olemine, elamine ja sinna kuulumine?

Jätka lugemist

Rubriigid: Üldine | Kommenteeri

Kodanikualgatus linnakogukonnas

(4. märtsi Järva Teatajas ilmunud artikkel, siin veidi pikemal kujul):

19. veebruaril toimus Paides neljas Vanalinna konverents. Alguse sai selline ettevõtmine 2006. aastal, eesmärgiga tuua Paidesse kokku teised Eesti linnad, mis on mh oma vanalinnade olukorra poolest sarnases olukorras. Kolmel aastal on peamiselt linnavõimude esindajad rääkinud planeeringutest, miljööaladest, toetustest jms-st. Selleaastase konverentsi mõte oli aga astuda samm edasi.

Jätka lugemist

Rubriigid: Üldine | Kommenteeri

Arengu märksõnad

Kolm arengu märksõna: säästev, kestev ja kohalik.

Mida need hõlmavad?

Jätka lugemist

Rubriigid: SKK | Kommenteeri